Přijímací zkoušky a přijímací řízení - červen 2020 - Gymnázium Svitavy